OLIVERA MARTINEZ, PATRICIA

Carrera Pos.Gral. Pos.Sexo. Tiempo Neto Puntos
15K Metropolitanos / 2016 209 17 01:12:50 1.00
 
TOTAL: 1.00