NOVELLI, NATALIA

Carrera Pos.Gral. Pos.Sexo. Tiempo Neto Puntos
Half Maraton Montevideo / 2016 105 7 01:31:29 14.00
 
15K Metropolitanos / 2016 77 7 01:04:49 14.00
 
Corré Montevideo - 21Km / 2016 73 9 01:29:56 12.00
 
TOTAL: 40.00