LIZET, REYES

Carrera Pos.Gral. Pos.Sexo. Tiempo Neto Puntos
Corré Montevideo - 21Km / 2016 113 11 01:33:55 10.00
 
TOTAL: 10.00