CARVALLO AMBROSONI, MARIA INES

Carrera Pos.Gral. Pos.Sexo. Tiempo Neto Puntos
Corré Montevideo - 21Km / 2016 63 6 01:28:22 15.00
 
TOTAL: 15.00