CHRISTIANE, GOMES

Carrera Pos.Gral. Pos.Sexo. Tiempo Neto Puntos
Half Maraton Montevideo / 2016 110 102 01:30:08 13.00
 
TOTAL: 13.00